chia sẻ về việc làm

Những điều cần cân nhắc trước khi chấp nhận làm việc

Thay đổi liên tục trong công việc đồng nghĩa với căng thẳng liên tục. Do đó, hãy tìm hiểu xem công ty sắp có sự thay đổi lớn nào không, như cách thức làm việc, chế độ nghỉ hưu mới hay một vài chính sách mới đang được cân nhắc. Những điều nên cân nhắc