Một số từ vựng tiếng anh thường dùng trong tuyển dụng

Một số trang thông tin tuyển dụng thường sử dụng các thuật ngữ tiếng anh. Với các công việc này thường lương cao và sau đây là các từ vựng bạn nên biết để tìm kiếm công việc tốt cho mình.

Work ethic: đạo đức nghề nghiệp
Hire: tuyển
Asset: người có ích

Company: công ty

Team player: đồng đội, thành viên trong đội

Interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp

Good fit: người phù hợp

Employer: người tuyển dụng

Skills: kỹ năng

Strengths: thế mạnh, cái hay

Align: sắp xếp

Pro-active, self starter: người chủ động

Analytical nature: kỹ năng phân tích

Problem-solving: giải quyết khó khăn

Describe: mô tả

Work style: phong cách làm việc

Important: quan trọng

Challenged: bị thách thức

Work well: làm việc hiệu quả

Under pressure: bị áp lực

Tight deadlines: thời hạn chót gần kề

Supervisors: sếp, người giám sát

Ambitious: người tham vọng

Goal oriented: có mục tiêu

Pride myself: tự hào về bản thân

Thinking outside the box: có tư duy sáng tạo

Opportunities for growth: nhiều cơ hội để phát triển

Eventually: cuối cùng, sau cùng

More responsibility: nhiều trách nhiệm hơn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *